Ремонтируем кузов,будку рефрижератора
Индекс материала
Автоновости
Правила регистрации/перерегистрации
Основні вимоги щодо ввезення до України транспортних засобів
Закон Украины N 3565-VI про отмену техосмотра
ЗАКОН УКРАЇНИ Про автомобільний транспорт
НОВЫЕ Штрафы за нарушения ПДД Украины
Все страницы

Стаття 31. Основні вимоги щодо ввезення на територію 
України транспортних засобів

Транспортні засоби, їх складові частини і комплектуючі
вироби, що ввозяться на територію України, підлягають перевірці на
відповідність діючим стандартам або повинні мати сертифікат,
виданий уповноваженим на це Секретаріатом ЄЕК ООН Адміністративним
органом по сертифікації дорожніх транспортних засобів.
Правила ввезення транспортних засобів на територію України
визначаються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 32. Основні вимоги щодо переобладнання  транспортних засобів
     Переобладнання транспортних засобів,  тобто  зміна  типу  або 
марки (моделі), призначення чи параметрів конструкції транспортних
засобів, що перебувають в експлуатації, шляхом установки кабіни,
кузова чи їх деталей, спеціального обладнання і номерних
агрегатів, не передбачених нормативно-технічною документацією на
даний транспортний засіб, повинно відповідати правилам, нормативам
і стандартам України.
Не дозволяється без погодження з виробниками транспортних
засобів та їх складових частин або іншої спеціально уповноваженої
на це Кабінетом Міністрів України організації переобладнання, що
призводить до зміни повної маси та її розподілу по осях,
розміщення центру ваги, типу двигуна, його ваги і потужності,
колісної бази чи колісної формули, системи гальмового і рульового
керування та трансмісії. ( Частина друга статті 32 в редакції
Закону N 234/94-ВР від 10.11.94 )
При переобладнанні п'яти і більше транспортних засобів
повинні виконуватися вимоги статті 30 цього Закону.
Переобладнання, що призвело до зміни облікових даних
механічного транспортного засобу, повинно бути відображено у його
реєстраційних документах.

Стаття 33. Основні вимоги щодо технічного стану транспортних
засобів, що перебувають в експлуатації

Технічний стан транспортних засобів, що перебувають в
експлуатації, у частині, що стосується безпеки дорожнього руху та
охорони навколишнього середовища, має відповідати правилам,
нормативам і стандартам, затвердженим у встановленому порядку.
Обов'язок щодо забезпечення належного технічного стану
транспортних засобів покладається на їх власників або інших осіб,
які їх експлуатують, згідно з чинним законодавством.

Стаття 34. Реєстрація та облік транспортних засобів

Державна реєстрація транспортного засобу полягає у здійсненні
комплексу заходів, пов'язаних із перевіркою документів, які є
підставою для здійснення реєстрації, звіркою і, за необхідності,
дослідженням ідентифікаційних номерів складових частин та оглядом
транспортного засобу, оформленням і видачею реєстраційних
документів та номерних знаків.

Державний облік зареєстрованих транспортних засобів включає в
себе процес реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та
передачі інформації про зареєстровані транспортні засоби та їх
власників.

Державній реєстрації та обліку підлягають призначені для
експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування
транспортні засоби усіх типів: автомобілі, автобуси, мотоцикли
всіх типів, марок і моделей, самохідні машини, причепи та
напівпричепи до них, мотоколяски, інші прирівняні до них
транспортні засоби та мопеди, що використовуються на автомобільних
дорогах державного значення.

Державна реєстрація та облік автомобілів, автобусів,
мотоциклів та мопедів усіх типів, марок і моделей, самохідних
машин, причепів та напівпричепів до них, мотоколясок, інших
прирівняних до них транспортних засобів здійснюються підрозділами
Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України. Для
автоматизованого обліку зареєстрованих транспортних засобів та
відомостей про їх власників ведеться Єдиний державний реєстр,
держателем якого є Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ
України.

Відомчу реєстрацію та облік транспортних засобів Збройних Сил
України, житлово-комунального господарства, а також тих, що не
підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального
користування, здійснюють:

транспортних засобів, які належать військовим частинам,
об'єднанням чи організаціям, що входять до складу Збройних Сил
України, - уповноважений орган Міністерства оборони України;

великотоннажних транспортних засобів та інших технологічних
транспортних засобів - уповноважений орган спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за
охороною праці;

трамваїв і тролейбусів - уповноважений орган спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань
житлово-комунального господарства;

перегонових і спортивних транспортних засобів - уповноважений
орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої
влади з питань спорту;

тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської
техніки, інших механізмів - уповноважений орган спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань
аграрної політики.

Порядок здійснення відомчої реєстрації та ведення обліку
транспортних засобів ( 1032-2009-п, 8-2010-п ) визначається
Кабінетом Міністрів України. Для ведення відомчого обліку
зареєстрованих транспортних засобів відповідними органами, якими
вони зареєстровані, створюються уніфіковані автоматизовані
електронно-облікові системи.

Власники транспортних засобів та особи, які використовують їх
на законних підставах, зобов'язані зареєструвати (перереєструвати)
належні їм транспортні засоби протягом десяти діб після придбання,
митного оформлення, одержання транспортних засобів або виникнення
обставин, що потребують внесення змін до реєстраційних документів.

На транспортні засоби оформляються та видаються реєстраційні
документи, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України,
та закріплюються номерні знаки, які відповідають вимогам
стандартів. Закупівля за державні кошти бланків реєстраційних
документів та номерних знаків для транспортних засобів
здійснюється відповідно до вимог законодавства тими органами, на
які покладений обов'язок щодо їх реєстрації.

Єдині зразки державних номерних знаків та вимоги до них, у
тому числі тих, що виготовляються за індивідуальним замовленням,
встановлюються державними стандартами України.

Власники транспортних засобів, зареєстрованих у підрозділах
Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, можуть замовити
один додатковий комплект номерних знаків, який виготовляється за
їх індивідуальним замовленням та відповідає вимогам стандартів.

Власникам транспортних засобів або уповноваженим на
використання цих транспортних засобів особам може бути відмовлено
в проведенні реєстрації (перереєстрації) таких транспортних
засобів, коли такі особи мають заборгованість зі сплати штрафних
санкцій за порушення правил, норм і стандартів у сфері безпеки
дорожнього руху, - до сплати ними зазначеної заборгованості.
{ Стаття 34 в редакції Закону N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 -
зміни щодо державної реєстрації мопедів набирають чинності з
1 січня 2010 року; див. п.1 розділу II Закону N 586-VI ( 586-17 )
від 24.09.2008 }

Стаття 35. Державний технічний огляд транспортних засобів

Транспортні засоби, що беруть участь у дорожньому русі, а
також причепи (напівпричепи) до них підлягають обов'язковому
державному технічному огляду в порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України. Перевірка технічного стану транспортних засобів
проводиться виключно акредитованими в установленому порядку
суб'єктами господарювання, які мають відповідну ліцензію.

На кожний транспортний засіб, що пройшов державний технічний
огляд і визнаний технічно справним, видається талон про
проходження державного технічного огляду. Закупівлі за державні
кошти бланків таких талонів здійснюються органом, на який
покладено обов'язок щодо їх видачі.

Забороняється експлуатація транспортних засобів, що не
пройшли обов'язкового чергового державного технічного огляду.

Державний технічний огляд транспортних засобів, що призначені
для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального
користування та зареєстровані в підрозділах Державтоінспекції
Міністерства внутрішніх справ України, здійснюється цими
підрозділами, а перевірка технічного стану цих транспортних
засобів під час проведення державного технічного огляду -
уповноваженими суб'єктами господарювання на підставі дозволу,
виданого Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України
в порядку і за плату, що встановлюються Кабінетом Міністрів
України.

Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України
створює та веде реєстр суб'єктів господарювання, уповноважених
здійснювати перевірку технічного стану автомобілів, автобусів,
мотоциклів та мопедів усіх типів, марок і моделей, самохідних
машин, причепів та напівпричепів до них, мотоколясок та інших
прирівняних до них транспортних засобів, та здійснює державний
контроль за додержанням цими суб'єктами вимог законодавства у цій
сфері.

Державний технічний огляд тракторів, самохідних шасі,
самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і
меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших
механізмів здійснюється уповноваженим органом Міністерства
аграрної політики України.

Уповноважений орган Міністерства аграрної політики України
створює та веде реєстр суб'єктів господарювання, уповноважених
здійснювати перевірку технічного стану тракторів, самохідних шасі,
самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і
меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших
механізмів, та здійснює державний контроль за додержанням цими
суб'єктами вимог законодавства у цій сфері.

Під час проведення державного технічного огляду працівниками
Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України
здійснюється контроль за наявністю полісів обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка")
(крім осіб, які відповідно до закону звільнені від цього виду
обов'язкового страхування), внесенням власниками транспортних
засобів обов'язкових платежів, сплатою штрафів, за порушенням
правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху, а також
за своєчасністю проходження медичного огляду водіями.
{ Частина восьма статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }

Власникам транспортних засобів або уповноваженим на
використання цих транспортних засобів особам може бути відмовлено
в проведенні державного технічного огляду в разі, коли такі особи
мають заборгованість зі сплати штрафних санкцій за порушення
правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху, до
сплати ними зазначеної заборгованості.

У разі непредставлення транспортного засобу на державний
технічний огляд протягом п'яти і більше років або встановлення
факту його знаходження в розукомплектованому і непридатному для
експлуатації стані, або неможливості знайти його власника
Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України чи
уповноваженим органом Міністерства аграрної політики України
відповідно вживаються заходи щодо вибраковування (списання) та
зняття з державної (відомчої) реєстрації цього транспортного
засобу.

Порядок проведення державного технічного огляду транспортних
засобів, зареєстрованих іншими уповноваженими державними органами,
встановлюється цими уповноваженими органами.
{ Стаття 35 в редакції Закону N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 }

Стаття 36. Основні вимоги щодо технічного обслуговування і
ремонту транспортних засобів

Власники транспортних засобів або особи, які їх експлуатують,
зобов'язані забезпечувати своєчасне і в повному обсязі проведення
робіт по їх технічному обслуговуванню і ремонту згідно з
нормативами, встановленими виробниками відповідних транспортних
засобів.


( Частину другу статті 36 виключено на підставі Закону
N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006 )


Уряд Республіки Крим, місцеві органи державної виконавчої
влади та органи місцевого самоврядування повинні організовувати
роботу і всіляко сприяти створенню мережі служб швидкої технічної
допомоги учасникам дорожнього руху безпосередньо на автомобільних
дорогах, вулицях та залізничних переїздах.

Стаття 37. Підстави для заборони експлуатації транспортних
засобів

Забороняється експлуатація незареєстрованих
(неперереєстрованих) транспортних засобів, ідентифікаційні номери
складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних
документах, знищені чи підроблені, без номерного знака або з
номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає
вимогам стандартів, або з номерними знаками, які закріплені у не
встановлених для цього місцях, закриті іншими предметами чи
забруднені, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака
з відстані 20 метрів, перевернуті чи не освітлені, а також без
талона про проходження державного технічного огляду в установлений
строк чи з талоном, що не належить цьому транспортному засобу, та
у випадках, передбачених законодавством, без чинного на території
України поліса обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів
(страхового сертифіката "Зелена картка").

Експлуатація транспортних засобів також забороняється, а
талон про проходження державного технічного огляду вилучається в
разі:

порушення вимог щодо їх переобладнання;

порушення порядку встановлення і використання спеціальних
світлових і звукових сигнальних пристроїв;

виявлення технічних несправностей і невідповідності вимогам
правил, норм та стандартів, що стосуються забезпечення безпеки
дорожнього руху, а також неукомплектованості відповідно до
призначення.

З метою недопущення негативного впливу на життя і здоров'я
людей або в разі загрози погіршення екологічної ситуації
експлуатація транспортних засобів може бути в установленому
законодавством порядку обмежена або заборонена в окремій
місцевості, оголошеній зоною надзвичайної екологічної ситуації.
{ Стаття 37 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3033-III
( 3033-14 ) від 07.02.2002; в редакції Закону N 586-VI ( 586-17 )
від 24.09.2008 }